SAHİB - SAnayi zmet Birimi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sanayicilere hizmet amacıyla kurulmuştur.

  • Testlerin ve analizlerin yapılmasında,
  • Üretim sorunlarının ve diğer sorunların çözümü için danışman temin etmede,
  • Geliştirilmek istenen ürünler için projeler yaptırılmasında,
  • Son sınıf veya yüksek lisans öğrencilerinin, öğretim üyelerinin denetiminde sanayi kuruluşlarının sorunlarının çözümüne yönlendirilmesinde,

Yıldız Teknik Üniversitesi ilgili bölümleri ile hizmeti isteyen sanayi kuruluşları arasında gerekli irtibatı sağlayan birimdir.

Yukarıdaki konularda yardım istiyorsanız lütfen SAHİB’i arayınız.

Üniversite olarak önemli görevlerimizden birisi de, sanayicilerimizin mevcut sorunlarını çözmek ve sanayiciler için, uluslararası kuruluşlarla rekabet edebilecekleri teknolojiler geliştirmektir.

*******************************************************************************************

  • Öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin de katkısı ile sorunlarınızı bir bitirme tezi veya yüksek lisans tezi olarak ele almalarını istiyorsanız ne tür bir yardım istediğinizi ve ne tür bir hizmet sunabileceğimizi belirten "Tez İşBirliği Sözleşmesi Formunun" doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulması konusunda telefon, faks veya e-posta ile bilgi alabilirsiniz veya SAHİB’e bizzat başvurarak formu doldurabilirsiniz.
  • Bitirme ödevi veya tezini, haftada en az iki gün ilgili kuruluşta çalışarak, kuruluşun sorunlarından birisi üzerinde yapan öğrencinin, uygun görüldüğü takdirde, yol masrafı, öğle yemeği ve tehlikeli bir işte çalıştığı düşünülüyorsa sigortası haricinde kuruluştan bir ücret alınmayacaktır.

*******************************************************************************************

Koordinatör: Prof.Dr.Ahmet TOPUZ

 

Görevli Personel: Ahmet ERBAŞ

 

SAHİB’in adresi:

   Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa kampusü, Esenler, İstanbul 34210

   (Kampüsten içeri girince oklar sizi SAHİB’e yöneltecektir.)

 

   Telefon: 0212  449 1808 - 449 1564

   Faks    : 0212  449 1812

 

   web     : www.sahib.yildiz.edu.tr

   e-posta: sahib@yildiz.edu.tr